ngs6 ngs 5

Tư vấn thiết kế

NGS.,JSC đã quy tụ nhiều chuyên gia, kỹ sư có năng lực, trình độ chuyên môn cao, có đầy đủ các chứng chỉ hành nghề và thường xuyên được đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu nâng cao, quản lý dự án, tập huấn các Nghị định của Chính phủ, các Bộ Luật sủa đổi,... nhằm phục vụ Chủ đầu tư những sản phẩm tư vấn có chất lượng, đồng thời quy trình thực hiện phải tuân thủ theo đúng pháp luật và quy định của Nhà nước. Đặc biệt các Chủ đầu tư đã tín nhiệm, đánh giá rất cao các sản phẩm tư vấn của NGS.,JSC trong các lĩnh vực Phát thanh truyền hình, Công nghệ thông tin, Viễn thông, bao gồm:

  1. Tư vấn Quản lý dự án.
  2.  Lập đề án, lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
  3. Khảo sát,  Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán công trình.
  4. Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra dự toán,...
  5. Tư vấn đấu thầu, bao gồm: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất các gói thầu xây lắp, gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu tư vấn hoặc gói thầu chào hàng cạnh tranh,...
  6. Giám sát thi công xây dựng công trình, giám sát lắp đặt thiết bị.
  7. Quản lý chi phí tư vấn đầu tư, bao gồm: Tổng mức đầu tư, dự toán công trình, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt động xây dựng,..

 

tu van tk2