ngs6 ngs 5

Tin từ thế hệ mới

Truyền hình tại Việt Nam đang từng bước hòa vào dòng chảy số hóa mạnh mẽ của công nghệ truyền hình trên thế giới. Xu hướng tất yếu của số hóa và những nhu cầu thưởng thức mới của người xem buộc các Đài Truyền hình phải chuyển động để đáp ứng. Tại Cần Thơ, trong khuôn khổ LHTHTQ lần thứ 30,...

Trong thời gian gần đây, việc đầu tư, lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây ở các xã, phường, thị trấn trên cả nước phát triển rất nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách...